Kullanım Şartları

1- Barış Ayhan Yayınları-Behzat Rasuli’nin yetkilisi ve sahibi olduğu (bundan sonra “HAYALKURUN” ve/veya “BA Yayınları” olarak anılacaktır.) www.hayalkurun.com internet sitemize (bundan sonra web sitesi olarak anılacaktır.) dair kullanım şartları aşağıdadır.

2- Siteyi ziyaret ederek faydalananlar ve/veya siteye erişim sağlayanlar ile eğitim hizmeti alanlar kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar .Eğitim hizmeti alanların ayrıca eğitime başlamadan önce kullanım şartlarını onaylaması gerekmektedir. Bu metin , uyulması gereken zorunlu kuralların özetidir. “HAYALKURUN” ve “BA Yayınları” her zaman işbu metin üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

3- Web sitesi ziyaretçileri aşağıdaki hususları yapmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar :

 1. Grup mesajlarında diğer öğrencileri bir web sitesine veya farklı sohbet gruplarına (telegram vb) veya harici bir siteye yönlendirmek, çekmek (uyulması gereken bu kuralın ihlali halinde yönetim tarafından idari ve hukuki yaptırım uygulanır.)
 • "Grup sohbeti bölümünde" çeşitli sohbet araçlarında grup kurma teklifinde bulunmak ve katılmak, e-mail, telefon ve diğer kişisel bilgilerinizi paylaşmak
 1. Canlı derslerde, sohbetlerde, forumlarda ve diğer iletişim alanlarında eğitmenleri, öğrencileri, kurum çalışanlarını rahatsız etmek, cevap vermeye zorlamak, saldırgan tutum içinde bulunmak,
 2. Enstitünün fikri mülkiyet veya diğer haklarının ihlal edilmesi, eğitim videolarının veya diğer materyallerin kopyalanması veya dağıtılması, teknolojimizin kopyalanması veya dağıtılması; IIENSTITU sözcüğünün veya logolarının herhangi bir kurum adında, e-postada veya URL’de kullanılması,
 3. Enstitüde yanlış bir kimlik oluşturmak, kendinizi yanlış tanıtmak, kim olursa olsun kendinizden başka biri (gerçek bir kişi) adına üye profili oluşturmak veya bir başkasının hesabını kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmek
 4. Hizmetleri elde etmek veya Hizmetlerden profilleri ve diğer verileri kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri (gezgin, tarayıcı eklentisi ve eklenti veya farklı herhangi bir teknoloji) geliştirmek, desteklemek veya kullanmak;
 5. Herhangi bir güvenlik özelliğini geçersiz hale getirmek ya da erişim kontrolü veya Hizmet kullanım sınırlarını atlatmak veya devre dışı bırakmak;
 6. Enstitünün izni olmaksızın doğrudan veya üçüncü taraflar vasıtasıyla, Hizmetlerden elde edilen bilgileri kopyalamak, kullanmak, ifşa etmek veya dağıtmak;
 7. Açıklama hakkınızın olmadığı bilgilerin (örneğin (işvereniniz dahil) diğer kişilerin gizli bilgilerinin) açıklanması;
 8. Diğer öğrencilere veya eğitmenlere ait telif hakkı, blog yazısı, forum gönderisi, ödev, oluşturulan soru ticari marka, ticari sır, veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi. Örneğin, (Creative Commons lisansına tabi olarak gönderim izni verebilecekleri durumlarda) izin almadan diğer kullanıcıların gönderilerini veya diğer içeriklerini kopyalamayın veya dağıtmayın;
 9. Yazılım virüsü, solucan veya diğer zararlı kodlar içeren herhangi bir şeyin gönderilmesi;
 10. Hizmetler veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik yapılması, kaynak koda dönüştürülmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodlarının elde edilmeye çalışılması;
 11. Açıkça izin verilmedikçe, Enstitü ile ilişkiniz olduğunun veya Enstitü tarafından onay verildiğinizin ima edilmesi veya belirtilmesi (örn. yetkiniz olmadığı halde kendinizi Enstitü eğitimcisi olarak tanıtmanız);
 12. Kişileri eklemek, mesaj göndermek veya yeniden yönlendirmek için bot veya diğer otomatik yöntemlerin kullanılması;
 13. Rekabetçi amaçlarla Hizmetlerin kullanılabilirliğinin, performansının veya işlevselliğinin izlenmesi;
 14. Hizmetlerin görünüşünün veya işlevinin “çerçevelemesi”, “aynalanması”, veya başka şekilde taklit edilmesi;
 15. Hizmetlerin çalışmasının engellenmesi veya Hizmetler üzerinde makul sıınırları aşan bir yük uygulanması (örn. spam, hizmeti engelleme saldırısı, virüs, oyun algoritmaları)

4- Web Sitesinde sunulan hizmet ve yayınlar “HAYALKURUN” ve “BA Yayınları” tarafından sunulur ve Web Sitesi üzerindeki her tür tasarruf hakkı münhasıran “HAYALKURUN” ve “BA Yayınları” na aittir.

5- “HAYALKURUN” ve “BA YAYINLARI” web sitesinde yer alan bilgilerin ve tüm dataların kullanılması sebebiyle, oluşabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. “HAYALKURUN” VE “BA YAYINLARI” sitenin veya anlık işlemin kesintiye uğraması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İşbu kullanım şartlarından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.